Kontingent og indmeldelse
 
Du melder dig ind i Rønde Karateklub ved at oprette en profil og tilmelde dig et hold. Klik på Tilmeld dig træningen under Tilmelding i topmenuen, når du har oprettet profilen.
 
Kontingent til klubben betales kvartalsvis. Den aktuelle kontingentsats er kr. 650 for voksne medlemmer og kr. 550 for børn pr. kvartal. Der gives familierabat på 50% til søskende, børn og ægtefæller, hvor der betales fuldt kontingent for det første medlem og halvt kontingent på følgende familiemedlemmer. Er der tale om forælder og barn, betales der altid fuldt kontingent for det voksne medlem.
 
Kontingent vil blive opkrævet elektronisk, når du har oprettet en profil i klubmodulet.
 
 
Udmeldelse
Ønsker du at melde dig ud af klubben, skal det ske skriftligt til info@roende-karateklub.dk
 
OBS. Indbetalt kontingent refunderes ikke, heller ikke, hvis du vælger at melde dig ud i starten af et nyt kvartal. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om evt. udmeldelse inden starten af et nyt kvartal.