Vedtægter
 
Se gældende vedtægter for Rønde Karateklub (pdf) -  senest vedtaget ved generalforsamling i marts 2014.