Pensum

Mange medlemmer har efterlyst en liste over pensum for de forskellige kyu grader – dvs. graderne op til 1. dan (sort bælte). Men det samlede Goju Ryu pensum er meget omfattende og indeholder mange forskellige discipliner. Ud over Kihon (grundteknikker som parade, slag, stød og spark), Kata (serie af teknikker) og Bunkai (katateknik udført med en partner) er der fx Yakusoku kumite (aftalt kamp), Randori (langsom kontrolleret frikamp), Kakie (’skubbende hænder’ med fokus på nærkamp), San dan uke harai (treskridtsparader), Hojo undo (redskabsøvelser) osv.
 
Nedenfor er listet de kata og bunkai, du i udgangspunktet skal mestre til de forskellige kyu grader. Men selv den liste er kun vejledende, og hvilke teknikker og discipliner du skal kunne til hvilken grad, beror i høj grad på chefinstruktørens vurdering.
 
Du skal til hver graduering naturligvis også vise, at du stadig mestrer det, du har lært til de forrige grader. Fx skal du til 4. kyu kunne vise Gekisai dai ichi, Gekisai dai ni, Saifa og Sanchin – og ikke bare Sanchin kata og bunkai til Saifa. Ligesom du også gerne skal vise, at der er sket en udvikling i din beherskelse af teknikkerne siden sidste graduering.

Basis Goju Ryu bunkai (pdf)

10. kyu:
Kihon: grundteknikker i form af parade, slag, stød og spark.

9 og 8. kyu:
Kata: Gekisai Dai Ichi
Bunkai: Ingen

 

7.kyu:
Kata: Gekisai Dai Ni
Bunkai: Gekisai Dai Ichi

 

6. kyu:
Kata: Gekisai Dai Ni
Bunkai: Gekisai Dai Ni

5. kyu:
Kata: Saifa
Bunkai: Gekisai Rensoku Bunkai Kumite (= katakumite til Gekisai Dai Ichi)

4. kyu
Kata: Sanchin
Bunkai: Saifa

 

3. kyu
Kata: Seiyunchin

2. kyu:
Kata: Seiyunchin
Bunkai: Seiyunchin

1. kyu
Kata: Shisochin